Y TîmDinah Jones

Sefydlodd Dinah Silin yn 2013 ar ôl ugain mlynedd yn gweithio fel cynhyrchydd teledu gyda’r BBC.

Enillodd Wobr Gwyn Alf Williams, un o wobrau arbennig BAFTA Cymru, ac hefyd wobr am y Rhaglen Faterion Cyfoes Orau yng Yr Ŵyl Ffilm a Theledu Celtaidd.

Mae hi wedi dyfeisio a chynhyrchu cyfresi dogfen hanesyddol cymhleth ar gyfer y Teledu a Radio. Mae’r rhain yn cynnwys ‘Teledu’r Cymry’ am hanes teledu Cymraeg, portread o Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru, Gwynfor Evans, a chyfres 19-rhan i BBC Radio Cymru am Gymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae ei gwaith wedi amrywio ar draws rhaglenni dogfen hanes, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, materion cyfoes a , a rhaglenni arsylwadol.

Will Davies

Hyfforddwyd Will yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr gan y BBC. Ers bod yn gynhyrchydd annibynnol, mae wedi gwneud dwsinau o raglenni dogfen gafaelgar i nifer o ddarlledwyr, gan gynnwys BBC Cymru, Discovery USA, S4C ac ITV Cymru.

Mae’n olygydd sgript profiadol ac mae’n awdur dros hanner dwsin o ddramâu radio a nifer o sgetshys teledu.

Enillodd ei gyfres Strangely Scientific sawl gwobr yng Ngŵyl Efrog Newydd ac yng Nghystadleuaeth Ffilm y BMA.

Mae adolygiad o Beti a David: Lost for Words (BBC One a BBC One Wales) yn crynhoi’r ffordd y bydd Will yn dod o hyd i wirioneddau oesol ym mywydau pobl: ‘…Beautifully filmed by director Will Davies, it illustrated the consoling Larkinesque idea embodied in David’s enduring kisses and cheerful smiles: when everything else has evanesced, all that remains of us is love.’ Jasper Rees yn ‘The Daily Telegraph’.

 

Greg Lewis

Yn awdur, newyddiadurwr ymchwiliadol a chynhyrchydd teledu mae Greg wedi ennill nifer o wobrau am ei waith. Mae wedi gwneud rhaglenni am drosedd, materion cyfoes, hanes, a rhaglenni dogfen arsylwadol.

Enillodd Wobr BAFTA Cymru am y rhaglen faterion cyfoes orau a gwobr gan Urdd yr Awduron Iechyd. Ac yn ddiweddar, enillodd wobr efydd am Aberfan: A Survivor’s Journey yng Ngwobrau Radio Rhyngwladol Gwyliau Efrog Newydd.

Mae’n awdur nifer o lyfrau. Enillodd wobr am y bywgraffiad bocsio I Fought Them All. Cafodd Shadow Warriors, hanes rhai o’r menywod beiddgar fu’n ysbïwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ei gyfieithu i nifer o ieithoedd.