Dod â hanes a straeon yn fyw mewn rhaglenni dogfen grymus a phoblogaidd


Beti & David: Lost for Words
enillydd Medal Aur
yng Ngwyliau Efrog Newydd, 2018


Cwmni cynhyrchu annibynnol a deinamig yw Silin sefydlwyd i ddweud straeon grymus.

Mae’r cwmni’n cynnwys doniau tri chynhyrchydd profiadol sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith. Mae ganddynt hanes o gynhyrchu rhaglenni safonol.

Rydym yn arbenigo mewn rhaglenni ffeithiol gafaelgar wedi eu hymchwilio’n drylwyr.

Ein rhaglenni teledu
Ein rhaglenni radio