Connie Fisher on Make-Up


BBC One Wales

Dyw Connie Fisher ddim yn hapus i fynd allan o’r tŷ heb golur. Iddi hi a llawer o ferched mae coluro yn rhan o’u hamserlen ddyddiol.
Mae Connie’n gofyn pam mae hi’n gwneud hyn? Ac i bwy? Ai er mwyn dod o hyd i gymar? Neu oherwydd ansicrwydd? Neu ydy e’ oherwydd pwysau gan gymdeithas?

Roedd ‘Connie Fisher on Make-up’ yn rhan o gyfres o raglenni ar BBC One Wales am ein perthynas â’n cyrff.

Gweler tudalen y rhaglen