T Llew Jones


S4C

T Llew Jones oedd ‘tad’ llenyddiaeth plant yng Nghymru. Ar ganmlwyddiant ei enedigaeth mae’r rhaglen ddogfen gynnil hon yn dathlu ei athrylith ac yn datgelu cyfrinach syfrdanol.

Mae dau fab y llenor yn darganfod bod ganddynt chwaer a dyfodd lan ddim yn nabod ei thad enwog.

Mae’r tri yn rhannu y stori drawiadol o ddod i adnabod ei gilydd, gan roi tristwch a chulni’r gorffennol y tu ôl iddyn nhw.


“…cynnil.. sensitif ac annwyl…” (Dylan Wyn Williams, adolygydd, Golwg 15.10.2015)

“…Rhaid canmol ymdriniaeth urddasol y rhaglen o’r dadleniad syfrdanol bod Eira Prosser yn ferch i T Llew Jones… yr hyn gafwyd oedd archwiliad trylwyr a theg… …trafodaeth ddeallus ac aeddfed ar un eiconau’r genedl…” (Sioned Williams, adolygydd, Barn, Nov. 2015)